Download Services guide


Recent Culture, Change & Communication experience

 
 Cultuur, Verandering en Communicatie


We kunnen u bijstaan in het overbruggen van cultuurverschillen, in het managen van het veranderingsproces, en in het opmaken van een duidelijk communicatieplan.

Mogelijke obstakels

 • Integratie van verschillende culturen
 • Geen interne competentie aanwezig om veranderingsprocessen te begeleiden
 • Ontoereikende interne communicatie
 • Verkeerd begrip en verschillende interpretaties van de redenen voor overname

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • Cultuur Due Diligence pre-deal
 • Culturele dominante, gedeelde, of onverschillige elementen
 • Erin Meyer’s cultuurdimensie
 • Cultuurplanning per regio
 • Communicatieplan afstemmen aan publiek/regio/cultuur
 • Werken aan een gedeelde bedrijfscultuur

Wat betekent dit voor u:

 • Inzichten helpen tijdens onderhandelingsproces
 • Het bedrijf is gealigneerd volgens een transparant en consistent communicatieplan
 • Inzicht in de cultuurverschillen binnen de gecombineerde onderneming
 • Aanzienlijk hogere kans op slagen na de deal closing

Lessen uit het verleden

 • De top redenen waarom integraties slagen hebben te maken met cultuur, verandering en communicatie
 • Cultuur is meetbaar en kan op heel praktische manier deel uitmaken van een integratieoefening
 • Communicatie is een kwestie van aligneren, en constant herhalen, doorheen de integratie
 • Gebruik een waaier aan communicatiekanalen