What is Day 1 and 100 Planning?
Download Services guide


Recent Day 1 and 100 Planning experience

 
 Dag 1 en 100-dagen Planning


De eerste 100 dagen zijn kritisch: een sterk raamwerk om het integratieproces aan te sturen en de communicatie te beheersen is essentieel.

Mogelijke obstakels

 • De meeste klanten-gerelateerde problemen doen zich voor tijdens de eerste 100 dagen
 • Aandeelhouders willen snel tastbare effecten zien

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • Duidelijke identificatie van alle betrokken partijen
 • Communicatie naar, en verwachtingen van alle betrokken strak aansturen
 • De kans op falen minimaliseren
 • Relevante managers betrekken bij de integratie

Wat betekent dit voor u:

 • Ondersteund door de Raad van Bestuur
 • Erkend door het management
 • Verwachtingen van de klant worden opgenomen in het plan
 • Minder verstoring van de dagelijkse activiteiten

Lessen uit het verleden

 • 100-dagen planning verlaagt negatieve impact op productiviteit
 • Klanten die onmiddellijk een effect zien in innovatie, betere diensten, prijzen, … zijn minder eerder geneigd over te stappen naar de concurrentie
 • Positieve reactie aandeelhouders bij een duidelijke ROI