What is Integration Due Diligence?
Download Services guide


Recent IDD experience

 
 Integratie due diligence


Een integratie due diligence is er op gericht om reeds voor de deal is getekend de brug te leggen tussen de traditionele due diligence, en het integratieproces.

Mogelijke integratie obstakels

 • Een disconnect tussen het deal team en de operationele teams.
 • Niet-realistische synergie doelstellingen
 • Niet voorbereid de fusie aanpakken
 • Inschatting van de kosten voor het bereiken van de synergiën
 • Integratie risico’s niet ingeschat
 • Veronderstellingen die niet afgetoetst zijn

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • We geven prioriteit aan de usual integration suspects: cultuur, human resources, en IT
 • We zetten een robuust proces op waarin informatie over de target company op een wettelijke manier kan gedeeld worden met de potentiële overnemer
 • We identificeren de dynamieken in de target company die een impact kunnen hebben op de deal en op de integratie

Belangrijkste voordelen

 • Integratie due diligence rapportering
 • Risicobeheersing
 • Duidelijke visibiliteit naar Bestuur
 • Incorporatie van het integratieproces doorheen de dealcyclus
 • Synergiepotentieel en -kost maakt deel uit van waarderingsmodel
 • Go/no go informatie gerelateerd aan cultuur en synergie potentieel

Lessen uit het verleden

 • Inzicht in synergiën en kosten leveren concurrentieel voordeel in een bidding war en onderhandelingen
 • Deal en operationele teams worden voor de ondertekening met elkaar afgestemd
 • Synergiën die met kennis van zaken zijn opgemaakt vormen de basis voor de effectieve realisatie na de eigendomsoverdracht
 • Minder verrassingen in de communicatie naar alle belanghebbenden