Download Services guide


Recent IMO experience

 
 Integratie Management Office


Beheers de risico’s en het verloop van het integratieproces door een projectmatige aanpak.

Mogelijke obstakels

 • Er is niet genoeg tijd of mankracht om alle aspecten van een integratie op te volgen
 • De lopende zaken nemen over, en de integratie wordt stiefmoederlijk behandeld
 • Elke integratie wordt op een andere manier aangepakt
 • Men trekt geen lessen uit het verleden – dezelfde fouten worden opnieuw gemaakt
 • Het management team werkt niet samen aan de integratie

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • We begeleiden het management team in het aannemen van een eenduidige aanpak met eenduidige doelstellingen
 • We brengen duidelijkheid en eenvoud in een complex proces
 • We gebruiken een heldere structuur met mijlpalen, workstreams, actielijsten, timing en rapportering
 • Risico’s worden erkend, besproken en geïntegreerd in de planning en acties.

Belangrijkste voordelen

 • Duidelijke rapportering naar het bestuur over de integratieplannen
 • Experts, gewapend om moeilijke situatie aan te pakken en risico’s in te schatten
 • Duidelijk leiderschap

Lessen uit het verleden

 • Team aligneren rond een gezamenlijk doel
 • Verwacht dat bepaalde problemen zich voordoen, en los ze op als ze zich stellen
GPMIP Contact us
Verzenden
GPMIP UK Contact Andrew
Verzenden
GPMIP Sweden Contact Michael
Verzenden
GPMIP USA Contact Scott & Stefan
Verzenden
GPMIP Belgium Contact Christophe
Verzenden
GPMIP France Contact Gilles
Verzenden
GPMIP China Contact Robert
Verzenden
GPMIP USA Contact Scott
Verzenden
GPMIP Italy Contact Sergio
Verzenden
GPMIP USA Contact Stefan
Verzenden
Verzenden
GPMIP France Contact Orlane
Verzenden
GPMIP Colombia Contact Yolanda
Verzenden
GPMIP Canada Contact Sue
Verzenden