Download Services guide


Recent IMO experience

 
 Integratie Management Office


Beheers de risico’s en het verloop van het integratieproces door een projectmatige aanpak.

Mogelijke obstakels

 • Er is niet genoeg tijd of mankracht om alle aspecten van een integratie op te volgen
 • De lopende zaken nemen over, en de integratie wordt stiefmoederlijk behandeld
 • Elke integratie wordt op een andere manier aangepakt
 • Men trekt geen lessen uit het verleden – dezelfde fouten worden opnieuw gemaakt
 • Het management team werkt niet samen aan de integratie

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • We begeleiden het management team in het aannemen van een eenduidige aanpak met eenduidige doelstellingen
 • We brengen duidelijkheid en eenvoud in een complex proces
 • We gebruiken een heldere structuur met mijlpalen, workstreams, actielijsten, timing en rapportering
 • Risico’s worden erkend, besproken en geïntegreerd in de planning en acties.

Belangrijkste voordelen

 • Duidelijke rapportering naar het bestuur over de integratieplannen
 • Experts, gewapend om moeilijke situatie aan te pakken en risico’s in te schatten
 • Duidelijk leiderschap

Lessen uit het verleden

 • Team aligneren rond een gezamenlijk doel
 • Verwacht dat bepaalde problemen zich voordoen, en los ze op als ze zich stellen