Download Services guide


Recent ISD experience

 
 Integratie Strategie en Design (ISD)


We helpen u in het op maat opstellen van een handleiding voor opstart, uitvoering en oplevering van een integratie.

Mogelijke obstakels

 • Verschillende teams (strategie, M&A, tax, legal, finance) hebben verschillende perspectieven en beschikken over verschillende informatie
 • Het operationeel team is slechts in beperkte mate betrokken bij het proces
 • De integratiestrategie en -motivatie is gefragmenteerd of inconsistent
 • De prioriteiten en functionele interdependenties zijn voor iedereen verschillend
 • Er is geen algemeen overzicht of programmastructuur

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • We incorporeren de strategische doestellingen in het integratieplan
 • We analyseren mogelijke risico’s en verzekeren de volledigheid van het integratieplan
 • We bouwen een sterk algemeen kader voor de integratie
 • We werken via een Project Management Office (afbakenen verantwoordelijkheden, toewijzen van taken, eenduidige methodologie)
 • De strategie, Key Performance Indicators en objectieven maken deel uit van het DNA van de integratieoefening.

Belangrijkste voordelen

 • Een eenvoudig en algemeen overzicht van integratieprioriteiten en planning
 • Consistentie tussen de doelstellingen van de deal en de praktische uitvoering van de integratie
 • Project Management Office structuur als vehikel om de strategie uit te voeren
 • Focus
 • Risicobeheersing maakt integraal deel uit van de integratiebenadering
 • Duidelijke communicatie

Lessen uit het verledenearnt

 • Start met een 360° inzicht in de strategische doelstellingen
 • Het management- en integratieteam hebben geen verborgen agenda
 • De strategische doelstellingen, het integratieplan, de KPI’s en het budget zijn allen op elkaar afgestemd en werken onderling versterkend
 • Input van due diligence rapporten wordt op iteratieve wijze geïntegreerd in de integratie acties
 • De integratiemanager is iemand met een belangrijke positie in de geïntegreerde entiteit
 • Het Target Operating Model maakt integraal deel uit van de integratieplanning
GPMIP Contact us
Verzenden
GPMIP UK Contact Andrew
Verzenden
GPMIP Sweden Contact Michael
Verzenden
GPMIP USA Contact Scott & Stefan
Verzenden
GPMIP Belgium Contact Christophe
Verzenden
GPMIP France Contact Gilles
Verzenden
GPMIP China Contact Robert
Verzenden
GPMIP USA Contact Scott
Verzenden
GPMIP Italy Contact Sergio
Verzenden
GPMIP USA Contact Stefan
Verzenden
Verzenden
GPMIP France Contact Orlane
Verzenden
GPMIP Colombia Contact Yolanda
Verzenden
GPMIP Canada Contact Sue
Verzenden