Download Services guide


Recent ISD experience

 
 Integratie Strategie en Design (ISD)


We helpen u in het op maat opstellen van een handleiding voor opstart, uitvoering en oplevering van een integratie.

Mogelijke obstakels

 • Verschillende teams (strategie, M&A, tax, legal, finance) hebben verschillende perspectieven en beschikken over verschillende informatie
 • Het operationeel team is slechts in beperkte mate betrokken bij het proces
 • De integratiestrategie en -motivatie is gefragmenteerd of inconsistent
 • De prioriteiten en functionele interdependenties zijn voor iedereen verschillend
 • Er is geen algemeen overzicht of programmastructuur

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • We incorporeren de strategische doestellingen in het integratieplan
 • We analyseren mogelijke risico’s en verzekeren de volledigheid van het integratieplan
 • We bouwen een sterk algemeen kader voor de integratie
 • We werken via een Project Management Office (afbakenen verantwoordelijkheden, toewijzen van taken, eenduidige methodologie)
 • De strategie, Key Performance Indicators en objectieven maken deel uit van het DNA van de integratieoefening.

Belangrijkste voordelen

 • Een eenvoudig en algemeen overzicht van integratieprioriteiten en planning
 • Consistentie tussen de doelstellingen van de deal en de praktische uitvoering van de integratie
 • Project Management Office structuur als vehikel om de strategie uit te voeren
 • Focus
 • Risicobeheersing maakt integraal deel uit van de integratiebenadering
 • Duidelijke communicatie

Lessen uit het verledenearnt

 • Start met een 360° inzicht in de strategische doelstellingen
 • Het management- en integratieteam hebben geen verborgen agenda
 • De strategische doelstellingen, het integratieplan, de KPI’s en het budget zijn allen op elkaar afgestemd en werken onderling versterkend
 • Input van due diligence rapporten wordt op iteratieve wijze geïntegreerd in de integratie acties
 • De integratiemanager is iemand met een belangrijke positie in de geïntegreerde entiteit
 • Het Target Operating Model maakt integraal deel uit van de integratieplanning