Download Services guide


Recent Work Stream Management experience

 
 Work Stream Management


We beheren een complex integratieproject door het op te delen in kleine, eenvoudig beheersbare deeltjes. Dat is de kern van ons succes.

Mogelijke obstakels

 • Het louter aansturen van integratie activiteiten is een tijdverslindende bezigheid
 • Gedurende het integratietraject blijft de nood om de dagelijkse activiteiten deskundig aan te sturen
 • Integratierisico’s zijn significant, en niet altijd voorspelbaar
 • Ego’s aansturen en aligneren
 • Onderhandelingen tussen Target en Acquirer

Hoe we de obstakels uit de weg ruimen

 • Een gedetailleerd plan uitwerken voor elke workstream
 • De activiteiten van elk team afstemmen met die van de andere teams
 • Dagelijkse opvolging van activiteiten
 • Wanneer een probleem opduikt: werken aan alternatieven, pro’s en con’s bepalen, en aanbeveling doen voor management comité
 • Kwaliteit van de werk opvolgen

Wat betekent dit voor u:

 • Het project volgt de uitvoeringsplanning
 • Aansturing om mijlpalen te halen
 • Management kan vooral op dagelijkse activiteiten focussen
 • De resultaten zijn afmeetbaar tegenover het originele plan

Lessen uit het verleden

 • Interdependenties opvolgen
 • Wekelijkse meetings met alle workstreams om problemen aan te pakken
 • Aansturen op een constructieve samenwerking
 • Focus op langere termijn.